ขอเชิญประชาพิจารณ์ Clinical Practice Guideline สำหรับงานประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 88 พ.ศ.2566

ขอเชิญประชาพิจารณ์ Clinical Practice Guideline สำหรับงานประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 88 พ.ศ.2566

เรียน ท่านสมาชิกกุมารแพทย์ที่นับถือ 
ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชาพิจารณ์ CPG  3 เรื่อง ที่จะเสนอในการประชุมใหญ่กุมารฯ ครั้งที่ 88 ดังต่อไปนี้    

CPG 1:  การคัดกรองโรคหัวใจผิดปกติแต่กำเนิดที่รุนแรงในทารกแรกเกิดโดย pulse oximetry
CPG 2: แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคตับคั่งไขมันในเด็ก พ.ศ.2566
CPG 3: แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการรักษาภาวะโลหิตจางและธาลัสซีเมีย(Thalassemia)

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 8.30 – 9.15 น. ห้องประชุม Hall A1- A3  ท่านสามารถ download CPG ฉบับร่างทั้ง 3 ฉบับ และ กรุณาให้ความเห็นและกรอกข้อมูลในแบบประเมิน CPG ได้ดังนี้ 

CPG 1 เรื่อง การคัดกรองโรคหัวใจผิดปกติแต่กำเนิดที่รุนแรงในทารกแรกเกิดโดย pulse oximetry
ฉบับร่าง : https://drive.google.com/file/d/18MvwUw0Yd8e2AkIoEFds0FyIsucGfIsI/view?usp=sharing
URL เพื่อประเมิน CPG:  https://forms.gle/LMaYN1RKRavmYzTM8

CPG 2 แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคตับคั่งไขมันในเด็ก พ.ศ.2566
ฉบับร่าง : https://drive.google.com/file/d/1eEU4R7k2ZrvRKGFodTfrvmqEkWQ7evzr/view?usp=sharing
URL เพื่อประเมิน CPG: https://forms.gle/uCc3XNJ6cob3B5wd8

CPG 3 แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการรักษาภาวะโลหิตจางและธาลัสซีเมีย(Thalassemia)
ฉบับร่าง : https://drive.google.com/file/d/1lSlYbGQlABea0N1SIn99L0Y19BVlFM45/view?usp=drivesdk
URL เพื่อประเมิน CPG:  https://forms.gle/s31GuGGnLH5z5oKf8

ทางราชวิทยาลัยจะดำเนินการจับฉลากให้รางวัลแก่ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคูปอง Starbucks มูลค่า 500 บาท จำนวน 15 รางวัล โดยจะแจ้งรายชื่อผู้โชคดีทาง website ของราชวิทยาลัย และติดต่อโดยทาง e mail หรือ ทางโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในแบบสอบถาม รวมทั้งจะลงชื่อผู้ร่วมประชาพิจารณ์ไว้ในบันทึกหน้าหลังสุดของ CPGขอขอบพระคุณล่วงหน้าในความร่วมมือค่ะ

ศ.พญ.อรุณวรรณ  พฤทธิพันธุ์

รศ.พญ.ดารินทร์  ซอโสตถิกุล

รศ.นพ.สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล