ขอเชิญรับชมการเสวนาออนไลน์ ในรายการ “คุยเรื่องลูกกับหมอเด็ก” หัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกวัยรุ่น”

ขอเชิญรับชมการเสวนาออนไลน์ ในรายการ “คุยเรื่องลูกกับหมอเด็ก” หัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกวัยรุ่น”

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจทุกท่าน รับชมการเสวนาออนไลน์ ในรายการ “คุยเรื่องลูกกับหมอเด็ก” ผ่าน page Facebook https://www.facebook.com/RCPedT?mibextid=LQQJ4d

หัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกวัยรุ่น”
วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567
เวลา 12:00-13:00 น.

โดยวิทยากร
อ. พญ.ลลิต ลีลาทิพย์กุล
กุมารเวชศาสตร์วัยรุ่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย
ผศ. พญ.ฉันท์สุดา พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี
กุมารเวชศาสตร์วัยรุ่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย