รับชมย้อนหลัง การเสวนาออนไลน์ในรายการ Thai Pediatric Academic Webinar หัวข้อ Childhood diabetes: The importance of early diagnosis and intensified treatment, lessons learned from the T1DDAR network study

รับชมย้อนหลัง การเสวนาออนไลน์ในรายการ Thai Pediatric Academic Webinar หัวข้อ Childhood diabetes: The importance of early diagnosis and intensified treatment, lessons learned from the T1DDAR network study


การเสวนาออนไลน์ ในรายการ Thai Pediatric Academic Webinar ผ่าน application Docquity

หัวข้อ Childhood diabetes: The importance of early diagnosis and intensified treatment, lessons learned from the T1DDAR network study
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2567
เวลา 13.00-14.30 น.

โดยวิทยากร
รศ. พญ.ประไพ เดชคำรณ
กุมารแพทย์อนุสาขาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ดำเนินรายการ
ศ.คลินิก พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล
กุมารแพทย์อนุสาขาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล