ขอเชิญรับชมการเสวนาออนไลน์ ในรายการ Pediatric Delivery Facebook Live หัวข้อ “ต่อมน้ำเหลืองโต อย่างไรจะต้องพบแพทย์”

ขอเชิญรับชมการเสวนาออนไลน์ ในรายการ Pediatric Delivery Facebook Live หัวข้อ “ต่อมน้ำเหลืองโต อย่างไรจะต้องพบแพทย์”

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจทุกท่าน รับชมการเสวนาออนไลน์ ในรายการ Pediatric Delivery Facebook Live ผ่าน page Facebook https://www.facebook.com/RCPedT?mibextid=LQQJ4d

หัวข้อ “ต่อมน้ำเหลืองโต อย่างไรจะต้องพบแพทย์”
วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567
เวลา 12:00-13:00 น.

โดยวิทยากร
รศ. นพ.เจษฎา บัวบุญนำ
กุมารแพทย์สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินรายการโดย
ผศ. ดร. พญ. เดือนธิดา ทรงเดช
กุมารแพทย์สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล