แถลงการณ์ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย) เรื่อง การป้องกันความพิการแต่กำเนิดของเด็กในประเทศไทย