ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญ กุมารแพทย์และแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมระยะสั้น Intensive Review in Pediatrics 2024 (แบบ online)

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญ กุมารแพทย์และแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมระยะสั้น Intensive Review in Pediatrics 2024 (แบบ online)

Register now: https://forms.gle/qp4P73MNyvTgpeEv5

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญ กุมารแพทย์และแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมระยะสั้น Intensive Review in Pediatrics 2024 (แบบ online)
โดยมีเนื้อหาวิชาการที่สำคัญและครอบคลุมของทุกอนุสาขา ตามที่กำหนดในหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขากุมารเวชศาสตร์ และเพื่อให้นำความรู้ไปใช้ในเวชปฏิบัติการดูแลสุขภาพของเด็กและวัยรุ่น
ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและมีประสิทธิผล (หัวข้อการบรรยายดังภาพ)

อัตราค่าลงทะเบียน 2,000 บาท และสามารถเก็บคะแนน CME ได้ 48.5 Credits

สมัครลงทะเบียนได้โดยการสแกน QR Code ในโปสเตอร์ หรือกด Link ด้านล่าง นี้
https://forms.gle/qp4P73MNyvTgpeEv5

ดาวน์โหลดหนังสือขออนุมัติข้าราชการฯ
https://drive.google.com/file/d/1q-fEB4ZapcOQpmjnPtll-qIQhnRTmSXd/view?usp=sharing

ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดตารางการบรรยาย
https://drive.google.com/drive/folders/1UTJroXT7Uv0sqQv-YTOBl7fevAhz26cK?usp=sharing

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รับชมแบบ online ผ่านทาง website: www.thaipediatrics.org ได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Inbox หรือ โทร. 02-716-6200 ต่อ 2 หรือ 096-990-90-92 (คุณพิสิษฐ์ หิรัณย์ตระกูล)