รับชมย้อนหลัง การเสวนาออนไลน์ในรายการ “คุยเรื่องลูกกับหมอเด็ก” หัวข้อ “สอนลูกอย่างไรให้เป็นเด็กมีจริยธรรม”

รับชมย้อนหลัง การเสวนาออนไลน์ในรายการ “คุยเรื่องลูกกับหมอเด็ก” หัวข้อ “สอนลูกอย่างไรให้เป็นเด็กมีจริยธรรม”

โดยวิทยากร
อ. พญ.พรชฎา ศรีสิงหสงคราม
กุมารแพทย์อนุสาขาพัฒนาการและพฤติกรรม
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย
อ. พญ.พร ไตรรัตน์วรกุล
กุมารแพทย์อนุสาขาพัฒนาการและพฤติกรรม
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย