รับชมย้อนหลัง การเสวนาออนไลน์ รายการ “Pediatrics Delivery Facebook Live” หัวข้อ “อุจจาระร่วงเฉียบพลันในเด็ก”

รับชมย้อนหลัง การเสวนาออนไลน์ รายการ “Pediatrics Delivery Facebook Live” หัวข้อ “อุจจาระร่วงเฉียบพลันในเด็ก”

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางเดินอาหารและตับ
อ. นพ.สิทธิโชค ประจวบธัญชาติ
กุมารแพทย์อนุสาขาโรคทางเดินอาหารและตับ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย
อ. นพ.เศรษฐพงศ์ จิตต์ว่องไว
กุมารแพทย์อนุสาขาโรคทางเดินอาหารและตับ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล