รับชมย้อนหลัง การเสวนาออนไลน์หัวข้อเรื่อง “เรามาสร้าง ห้องปลอดฝุ่นจิ๋ว ด้วยตัวเอง…กันเถอะ”

รับชมย้อนหลัง การเสวนาออนไลน์หัวข้อเรื่อง “เรามาสร้าง ห้องปลอดฝุ่นจิ๋ว ด้วยตัวเอง…กันเถอะ”

Presenter:
ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล
นักวิจัย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย
อ. พญ.รัชนีวรรณ สินิทธ์กุล
กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล