ขอเชิญรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ Pediatric Academic Webinar หัวข้อ “Pediatric shock: how to approach and management”

ขอเชิญรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ Pediatric Academic Webinar หัวข้อ “Pediatric shock: how to approach and management”

Register now: https://docquity.app.link/tWpauVJFKGb

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญ กุมารแพทย์ และแพทย์ผู้สนใจ รับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ Pediatric Academic Webinar ผ่าน application Docquity

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 13:30-14:30 น.
(CME 1 Credit)

“Pediatric shock: how to approach and management”

Speaker
อ. นพ.ศิรวุฒ ตรีภัทรชยากร
กุมารแพทย์โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Moderator
รศ. นพ.ณัฐชัย อนันตสิทธิ์
กุมารแพทย์โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล