รับชมย้อนหลัง การบรรยายวิชาการออนไลน์ Pediatric Academic Webinar หัวข้อ “Pediatric shock: how to approach and management”

รับชมย้อนหลัง การบรรยายวิชาการออนไลน์ Pediatric Academic Webinar หัวข้อ “Pediatric shock: how to approach and management”

“Pediatric shock: how to approach and management”

Speaker
อ. นพ.ศิรวุฒ ตรีภัทรชยากร
กุมารแพทย์โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Moderator
รศ. นพ.ณัฐชัย อนันตสิทธิ์
กุมารแพทย์โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล