รับชมย้อนหลัง การเสวนาออนไลน์ ในรายการ “คุยเรื่องลูกกับหมอเด็ก” หัวข้อเรื่อง “วัยรุ่น กับ การเข้าหนุ่มสาว”

รับชมย้อนหลัง การเสวนาออนไลน์ ในรายการ “คุยเรื่องลูกกับหมอเด็ก” หัวข้อเรื่อง “วัยรุ่น กับ การเข้าหนุ่มสาว”

โดยวิทยากร
อ. พญ.นภาไพลิน กมล
กุมารเวชศาสตร์วัยรุ่น
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ม.มหิดล

ดำเนินรายการโดย
รศ. พญ.บุญยิ่ง มานะบริบูรณ์
กุมารเวชศาสตร์วัยรุ่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ม.มหิดล