พิธีมอบวุฒิบัตรฯ หนังสืออนุมัติบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ และ กุมารเวชศาสตร์เฉพาะทาง พ.ศ. 2567

พิธีมอบวุฒิบัตรฯ หนังสืออนุมัติบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ และ กุมารเวชศาสตร์เฉพาะทาง พ.ศ. 2567

พิธีมอบวุฒิบัตรฯ หนังสืออนุมัติบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ และ กุมารเวชศาสตร์เฉพาะทาง พ.ศ. 2567
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567
ณ ห้องสยามมกุฏราชกุมาร ชั้น P3

ดูรูปเพิ่มเติม…
https://drive.google.com/drive/folders/1JigB6FbH4OpLF7aTKeN2F4NTQOEHddOv?usp=sharing