รับชมย้อนหลัง การเสวนาออนไลน์ในรายการ “คุยเรื่องลูกกับหมอเด็ก” หัวข้อ “เลี้ยงลูกอย่างไร…ให้เป็นเด็กคิดบวก”

รับชมย้อนหลัง การเสวนาออนไลน์ในรายการ “คุยเรื่องลูกกับหมอเด็ก” หัวข้อ “เลี้ยงลูกอย่างไร…ให้เป็นเด็กคิดบวก”

โดยวิทยากร
อ. พญ.ถิรพร ตั้งจิตติพร
จิตแพทยฺเด็กและวัยรุ่น
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ดำเนินรายการโดย
ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
จิตแพทยฺเด็กและวัยรุ่น
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี