รับชมย้อนหลัง การบรรยายวิชาการออนไลน์ Pediatric Academic Webinar ผ่าน application Docquity หัวข้อ “How can we treat dengue better?”

รับชมย้อนหลัง การบรรยายวิชาการออนไลน์ Pediatric Academic Webinar ผ่าน application Docquity หัวข้อ “How can we treat dengue better?”

“How can we treat dengue better?”

โดยวิทยากร

 • การรักษาผู้ป่วยในภาวะวิกฤต
  อ.นพ.เฉลิมไทย เอกศิลป์
  กุมารแพทย์อนุสาขาโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก
  กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • การให้สารน้ำและการดูแลผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล
  ศ.คลินิก พญ.กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ
  กุมารแพทย์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต
  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
 • การป้องกันโรคไข้เลือดออก
  ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
  กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ
  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ผู้ดำเนินรายการ
รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ
กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล