ภาพกิจกรรม งานประชุมวิชาการกุมารสัญจร ครั้งที่ 36 “Update and advance in pediatric practice” วันที่ 26-27 ตุลาคม 2566

ภาพกิจกรรม งานประชุมวิชาการกุมารสัญจร ครั้งที่ 36 “Update and advance in pediatric practice” วันที่ 26-27 ตุลาคม 2566

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย นำโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ สมศักดิ์ โล่ห์เลขา และคณาจารย์จากหลากหลายอนุสาขา ร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร นำโดย แพทย์หญิงจุฑารัตน์ นันตะสุข หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการกุมารสัญจร ครั้งที่ 36 “Update and advance in pediatric practice” วันที่ 26-27 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 9 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนครโดยมีท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยในวันแรกเป็นการบรรยายทางวิชาการ มีแพทย์ทั่วไป กุมารแพทย์ แพทย์ฝึกหัด พยาบาล และนักศึกษาแพทย์สนใจเข้าร่วมประชุมจำนวน 160 คน ในวันที่ 2 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop “Basic ultrasound and central line insertion in pediatrics” มีผู้เข้าร่วมอบรม 56  คน ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้และประสบการณ์การฝึกปฏิบัติ สามารถนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยเด็กต่อไป

การประชุมกุมารสัญจรครั้งต่อไป จะจัดที่ภาคเหนือ ในวันที่ 30 พย – 1 ธค. พศ. 2566 ที่ รพ.ลำปาง ขอเชิญชวนแพทย์ กุมารแพทย์ พยาบาล ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการกุมารสัญจร ครั้งที่ 37 ได้โดยไม่มีค่าลงทะเบียน สำหรับโรงพยาบาลใดมีความสนใจให้ทาง รวกท ไปร่วมจัดงานกุมารสัญจรในปีต่อ ๆ ไป สามารถติดต่อได้ที่คุณอรัญญา เบอร์ติดต่อ 02-7166200 ต่อ 1