รับชมย้อนหลัง การเสวนาออนไลน์ ผ่าน Page Facebook หัวข้อเรื่อง “คืนลมหายใจไร้ฝุ่น (PM2.5) ให้เด็กไทย”

รับชมย้อนหลัง การเสวนาออนไลน์ ผ่าน Page Facebook หัวข้อเรื่อง “คืนลมหายใจไร้ฝุ่น (PM2.5) ให้เด็กไทย”

โดย

รศ. ดร. พญ.วิภารัตน์ มนุญากร
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ. นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย
รศ. นพ.มงคล เหล่าอารยะ
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่