ขอเชิญรับชมการเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “เลี้ยงลูกอย่างไร…ห่างไกลโรคอ้วน”

ขอเชิญรับชมการเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “เลี้ยงลูกอย่างไร…ห่างไกลโรคอ้วน”

🎥🔴ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศ ขอเชิญทุกท่าน รับชมการเสวนาออนไลน์
ผ่านเพจ Facebook https://www.facebook.com/RCPedT?mibextid=LQQJ4d

🎯หัวข้อเรื่อง “เลี้ยงลูกอย่างไร…ห่างไกลโรคอ้วน”
🗓️ในวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566
⏰ เวลา 12:00-13:00 น.

Speaker
👩🏻‍⚕️รศ. ดร. พญ.พัชราภา ทวีกุล
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Moderator
👩🏻‍⚕️ผศ. (พิเศษ) พญ.อรวรรณ เอี่ยมโอภาส
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

แล้วพบกันนะคะ 😊