รับชมย้อนหลัง “Pediatric Delivery Facebook Live” หัวข้อ “โรคแพ้ภูมิตนเองในเด็ก”

รับชมย้อนหลัง “Pediatric Delivery Facebook Live” หัวข้อ “โรคแพ้ภูมิตนเองในเด็ก”

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านรับชมการเสวนาออนไลน์ รายการ “Pediatric Delivery Facebook Live” ผ่าน page facebook https://www.facebook.com/RCPedT?mibextid=LQQJ4d

วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 12:00-13:00 น.

เรื่อง “โรคแพ้ภูมิตนเองในเด็ก”

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
อ.นพ.รุ่งโรจน์ มนัสปรีเปรม
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย
ผศ.พญ.สิริการย์ ตั้งชีวินศิริกูล
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช