ขอเชิญรับรมการเสวนาออนไลน์ “คุยเรื่องลูกกับหมอเด็ก” หัวข้อ “เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจในโลกที่มีความหลากหลายทางเพศ”

ขอเชิญรับรมการเสวนาออนไลน์ “คุยเรื่องลูกกับหมอเด็ก” หัวข้อ “เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจในโลกที่มีความหลากหลายทางเพศ”

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านรับชมการเสวนาออนไลน์ รายการ “คุยเรื่องลูกกับหมอเด็ก” ผ่าน page facebook https://www.facebook.com/RCPedT?mibextid=LQQJ4d

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 11:30-12:30 น.

เรื่อง “เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจในโลกที่มีความหลากหลายทางเพศ”

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
นพ.นิฮานีฟ ระเด่นอาหมัด
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
รพ.นราธิวาสราชนครินทร์

ดำเนินรายการโดย
พญ.สิริน เวคะวากยานนท์
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต