การประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 89 วันที่ 25-27 เมษายน 2567

การประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 89 วันที่ 25-27 เมษายน 2567

การประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 89
ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 25-27 เมษายน 2567

Leveling up Pediatric Practices in the Changing World

Register now: https://meeting.thaipediatrics.org/Register/Form

ตารางการประชุมใหญ่ฯ ครั้งที่ 89
https://drive.google.com/drive/folders/1LR-AhBF7UEzOycsIfUl-qeepriLLxUKg?usp=sharing

ดาวน์โหลดหนังสือขออนุมัติข้าราชการเข้าร่วมการประชุมใหญ่ฯ ครั้งที่ 89
https://drive.google.com/file/d/1geTDcj0ZLVxvPCRI0YwhM3HU7fgcpEip/view?usp=sharing

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
• ระบบลงทะเบียน : คุณนัททวุฒิ ชั่งรู้กิจ | โทร.02-716-6200 ต่อ 6 | E-mail: thaiped.tor@gmail.com
• การเงิน / ค่าลงทะเบียน / ใบเสร็จ : คุณนิศานาถ สอนอาจ | โทร.02-716-6200 ต่อ 4 | E-mail: nisanard1232@gmail.com
• ส่งผลงานประกวด Resident Research Contest 2024 / Oral Presentation (free paper session) / E-Poster :
คุณพิสิษฐ์ หิรัณย์ตระกูล | โทร.02-716-6200 ต่อ 2 | E-mail: phisisth13@gmail.com