การประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 89 วันที่ 25-27 เมษายน 2567

การประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 89 วันที่ 25-27 เมษายน 2567

การประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 89
ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 25-27 เมษายน 2567

Leveling up Pediatric Practices in the Changing World