การประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 89 วันที่ 25-27 เมษายน 2567

การประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 89 วันที่ 25-27 เมษายน 2567

การประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 89
ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 25-27 เมษายน 2567

Leveling up Pediatric Practices in the Changing World

Register now: https://meeting.thaipediatrics.org/Register/Form

ตารางการประชุมใหญ่ฯ ครั้งที่ 89
https://drive.google.com/drive/folders/1LR-AhBF7UEzOycsIfUl-qeepriLLxUKg?usp=sharing

ดาวน์โหลดหนังสือขออนุมัติข้าราชการเข้าร่วมการประชุมใหญ่ฯ ครั้งที่ 89
https://drive.google.com/file/d/1geTDcj0ZLVxvPCRI0YwhM3HU7fgcpEip/view?usp=sharing

***ลุ้นรับรางวัลในช่วงพิธีปิด (วันเสาร์ ที่ 27 เมษายน 2567 // Hall A2)
รางวัลที่ 1 IPAD 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 หูฟังไร้สาย 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 gift voucher

***ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด 150 ท่านแรก (วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 // Hall A1-2) จะได้รับของที่ระลึกจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
เงื่อนไข : ท่านต้องเข้ารับฟังการบรรยาย
09.30-10.00 น. Plenary 1
เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 : เติบโตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย
นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
10.00-10.30 น. Plenary 2
Maximizing early childhood potential for the bright future
รศ. นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
• ระบบลงทะเบียน : คุณนัททวุฒิ ชั่งรู้กิจ | โทร.02-716-6200 ต่อ 6 | E-mail: thaiped.tor@gmail.com
• การเงิน / ค่าลงทะเบียน / ใบเสร็จ : คุณนิศานาถ สอนอาจ | โทร.02-716-6200 ต่อ 4 | E-mail: nisanard1232@gmail.com
• ส่งผลงานประกวด Resident Research Contest 2024 / Oral Presentation (free paper session) / E-Poster :
คุณพิสิษฐ์ หิรัณย์ตระกูล | โทร.02-716-6200 ต่อ 2 | E-mail: phisisth13@gmail.com