UPDATE AND ADVANCE IN PEDIATRIC PRACTICE การประชุมวิชาการ กุมารสัญจร ครั้งที่ 35 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

UPDATE AND ADVANCE IN PEDIATRIC PRACTICE การประชุมวิชาการ กุมารสัญจร ครั้งที่ 35 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย นำโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ สมศักดิ์ โล่ห์เลขา และคณาจารย์จากหลากหลายอนุสาขา ร่วมกับโรงพยาบาลราชบุรี นำโดย นายแพทย์ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลและ พญ.นุสรา กล่ำสมบัติ หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการกุมารสัญจร ครั้งที่ 35 “Update and advance in pediatric practice” โดยมี precongress workshop เรื่อง “Basic ultrasound in pediatrics” ในวันที่ 31 ส.ค. 2566 ที่รพ.ราชบุรี และการบรรยายวิชาการ ที่โรงแรม ณ เวลา ในวันที่ 1 ก.ย. 2566 มีแพทย์ พยาบาล และนักศึกษาแพทย์สนใจเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก โดยวันแรกมีผู้เข้าร่วมอบรม workshop ประมาณ 40 คน และ วันที่สองมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุม 220 คน หวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับประสบการณ์อย่างดี และความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยเด็กต่อไป

การจัดประชุมกุมารสัญจรครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 2 ของปี พศ. 2566 การประชุมกุมารสัญจรครั้งต่อไป จะจัดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ รพ.สกลนคร ในวันที่ 26-27 ตค. 2566 และที่ภาคเหนือ คือ รพ.ลำปาง ในวันที่ 30 พย. ถึง 1 ธค. 2566 ขอเชิญชวนแพทย์ กุมารแพทย์ พยาบาลที่สนใจเข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าลงทะเบียน สามารถติดตามได้จากเพจ หรือ website ของราชวิทยาลัยได้