ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ ร่วมงาน AHAD-AP 2023

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ ร่วมงาน AHAD-AP 2023

 • AHAD-AP WORKSHOP
  September 13-14, 2023
  WORKSHOP:
  Comprehensive Care of Haemophilia Workshop
  Musculoskeletal Management of Haemophilia Workshop
  Hands-on workshop on Comprehensive diagnosis and management of Haemophilia
 • 3rd Annual Scientific Meeting of AHAD-AP
  September 15-16, 2023, Bangkok, Thailand
  Co-Hosted By
  Pediatric Hematology & Oncology Division
  Chulalongkorn University
  In collaboration with the Thai Society of Hematology