รับชมย้อนหลัง การบรรยายวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “Chronic kidney disease for general pediatricians”

รับชมย้อนหลัง การบรรยายวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “Chronic kidney disease for general pediatricians”

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญกุมารแพทย์และแพทย์ผู้สนใจรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ Pediatric Academic Webinar ผ่าน application Docquity ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-14.30 น.
หัวข้อ “Chronic kidney disease for general pediatricians”

โดย

Speaker
รศ.นพ.ธวัชชัย ดีขจรเดช
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Moderator
ศ.พญ.พรพิมล เรียนถาวร
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

***แพทย์ผู้รับชมจะได้รับ CME 1 Credit