ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เปิดให้ขอรับทุน ประจำปี 2566 รอบที่ 2

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เปิดให้ขอรับทุน ประจำปี 2566 รอบที่ 2

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เปิดให้ขอรับทุน ประจำปี 2566 รอบที่ 2

โดยขอให้ส่งแบบขอรับทุน มายัง สำนักงานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
หรือทาง E-mail: phisisth13@gmail.com โทร. 096-990-90-92 (พิสิษฐ์ หิรัณย์ตระกูล)

ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้โดยการ scan CR Code

หรือ กด/คลิ๊กที่ลิงก์ https://drive.google.com/drive/folders/1bKfFDjCYFz2siA0bKBe-l9Lv7tbsT6Kx?usp=sharing