รับชมย้อนหลัง “Pediatric Delivery Facebook Live” หัวข้อเรื่อง “โพรไบโอติกส์กับโรคทางเดินอาหาร”

รับชมย้อนหลัง “Pediatric Delivery Facebook Live” หัวข้อเรื่อง “โพรไบโอติกส์กับโรคทางเดินอาหาร”

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านรับชมการเสวนาออนไลน์ รายการ “Pediatric Delivery Facebook Live” ผ่าน page facebook https://www.facebook.com/RCPedT?mibextid=LQQJ4d
วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 12:00-13:00 น.
หัวข้อเรื่อง “โพรไบโอติกส์กับโรคทางเดินอาหาร”

โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางเดินอาหารและตับ

วิทยากร
นพ.สิวโรจน์ ขนอม
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางเดินอาหารและตับ
กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ผู้ดำเนินรายการ
ผศ.(พิเศษ) พญ.ศิริลักษณ์ เจนนุวัตร
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางเดินอาหารและตับ
กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี