รับชมย้อนหลัง เสวนาออนไลน์ รายการ “คุยเรื่องลูกกับหมอเด็ก” หัวข้อ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน

รับชมย้อนหลัง เสวนาออนไลน์ รายการ “คุยเรื่องลูกกับหมอเด็ก” หัวข้อ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน

โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
วิทยากร
ผศ.พญ.ดุษฎี เงินหลั่งทวี
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ม.นวมินทราธิราช

ผู้ดำเนินรายการ
พญ.รวยวรรณ สันติเวส
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ม.นวมินทราธิราช