งานประชุมวิชาการกุมารแพทย์สัญจร ครั้งที่ 34 “Update and advance in pediatric practice”

งานประชุมวิชาการกุมารแพทย์สัญจร ครั้งที่ 34 “Update and advance in pediatric practice”

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย นำโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานราชวิทยาลัยฯร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ธานี นำโดยนายแพทย์ ปณิธาน สื่อมโนธรรม ผู้อำนวยการ ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการกุมารแพทย์สัญจร ครั้งที่ 34 “Update and advance in pediatric practice” ที่ห้องประชุมวิภาวดี ในวันที่ 20-21 ก.ค. 2566 โดยมีแพทย์ พยาบาล และนักศึกษาแพทย์สนใจเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก วันแรกเป็นการบรรยายโดยคณาจารย์หลากหลายอนุสาขาและ symposium มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 200 คน และวันที่สองเป็น workshop เกี่ยวกับ mechanical ventilation และ respiratory care มีผู้สนใจเข้าร่วม 70 คน ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยเด็กต่อไป

งานประชุมกุมารแพทย์สัญจรครั้งต่อไป จะจัดที่ รพ. ศูนย์ราชบุรี ในวันที่ 30-31 ส.ค. นี้ ขอเชิญชวนแพทย์ กุมารแพทย์ พยาบาลที่สนใจเข้าร่วมประชุมได้ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจหลายเรื่อง สามารถติดตามได้จากเพจ หรือ website ของรวกท.