รับชมย้อนหลัง การบรรยายวิชาการออนไลน์ Pediatric Academic Webinar หัวข้อ “โรคเลือดออกง่าย: วินิจฉัยยากจริงหรือ ?”

รับชมย้อนหลัง การบรรยายวิชาการออนไลน์ Pediatric Academic Webinar หัวข้อ “โรคเลือดออกง่าย: วินิจฉัยยากจริงหรือ ?”

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญกุมารแพทย์และแพทย์ผู้สนใจรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ Pediatric Academic Webinar ผ่าน application Docquity ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30-14.30 น.

หัวข้อ “โรคเลือดออกง่าย: วินิจฉัยยากจริงหรือ?”
โดย
Speaker
พ.อ. ศ.ชาญชัย ไตรวารี
กุมารแพทย์สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

Moderator
รศ. พญ.ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล
กุมารแพทย์สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

***แพทย์ผู้รับชมจะได้รับ CME 1 Credit

ลงทะเบียนได้ที่: https://docquity.app.link/3FjYegeMuBb