ขอเชิญสมัครโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการกุมารแพทย์สัญจร ปี พ.ศ. 2567

ขอเชิญสมัครโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการกุมารแพทย์สัญจร ปี พ.ศ. 2567

ฝ่ายวิชาการ ราชวิทยลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญสมัครโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการกุมารแพทย์สัญจร ปี พ.ศ. 2567

โรงพยาบาลที่สนใจเป็นเจ้าภาพร่วมในปี พ.ศ. 2567
สามารถยื่นหนังสือแจ้งความจำนงได้ที่ คุณอรัญญา ประเสริฐสุข (ต๊ะ)
ภายในเดือนตุลาคม 2566