รับชมย้อนหลัง คุยเรื่องลูกกับหมอเด็ก เรื่อง “รับมืออย่างไร เมื่อลูกไม่พูดตามวัย”

รับชมย้อนหลัง คุยเรื่องลูกกับหมอเด็ก เรื่อง “รับมืออย่างไร เมื่อลูกไม่พูดตามวัย”

โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม

นพ.ธนาธรณ์ พุฒิกานนท์
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ดำเนินรายการโดย
พันตำรวจเอก พญ.วีนัส ตันอารีย์
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ