รับชมย้อนหลัง Pediatric Delivery Facebook Live เรื่อง “สัญญาณเตือนถึงโรคเลือดออกง่าย หยุดยาก: เมื่อไหร่ถึงควรไปปรึกษา”

รับชมย้อนหลัง Pediatric Delivery Facebook Live เรื่อง “สัญญาณเตือนถึงโรคเลือดออกง่าย หยุดยาก: เมื่อไหร่ถึงควรไปปรึกษา”

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านรับชมการเสวนาออนไลน์ รายการ “Pediatric Delivery Facebook Live” ผ่าน page facebook https://www.facebook.com/RCPedT?mibextid=LQQJ4d

วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.00-13.00 น.
หัวข้อเรื่อง “สัญญาณเตือนถึงโรคเลือดออกง่าย หยุดยาก: เมื่อไหร่ถึงควรไปปรึกษา”

โดย
ศ. พญ.นงนุช สิระชัยนันท์
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินรายการโดย
ผศ. นพ.ทรงพล เกษสุวรรณ
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางเดินอาหารและตับ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล