ขอเชิญรับชมการเสวนาออนไลน์ผ่าน page facebook “สิ่งที่พ่อแม่ควรรู้ก่อนตัดสินใจ เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กสองภาษา (Bilingualism)”

ขอเชิญรับชมการเสวนาออนไลน์ผ่าน page facebook “สิ่งที่พ่อแม่ควรรู้ก่อนตัดสินใจ เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กสองภาษา (Bilingualism)”

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านรับชมการเสวนาออนไลน์ผ่าน page facebook https://www.facebook.com/RCPedT?mibextid=LQQJ4d

วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 11.30-12.30 น.

หัวข้อเรื่อง “สิ่งที่พ่อแม่ควรรู้ก่อนตัดสินใจ เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กสองภาษา (Bilingualism)”

โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
อ.นพ.ประกาศิต วรรณภาสชัยยง
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
และ
พญ.อิงอร กังวานฐิติ
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
โรงพยาบาลหาดใหญ่