คำแนะนำ แนวทางปฎิบัติโรคติดเชื้อโควิด-19 สำหรับสถานศึกษาระดับชั้นอนุบาล-มัธยมปลาย หลังการประกาศเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 17 เมษายน 2566