ขอเชิญรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ เรื่อง “Current Practice in Pediatric Dermatology: Laser Therapy” วันที่ 20 เมษายน 2566

ขอเชิญรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ เรื่อง “Current Practice in Pediatric Dermatology: Laser Therapy” วันที่ 20 เมษายน 2566

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์
ผ่าน Application Docquity

ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 13:30-14:15 น.
หัวข้อเรื่อง “Current Practice in Pediatric Dermatology: Laser Therapy”

โดย
speaker
ศ. นพ.มนตรี อุดมเพทายกุล
กุมารแพทย์โรคผิวหนัง
ภาควิชาตจวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Moderator
รศ. พญ.ลีลาวดี เตชาเสถียร
กุมารแพทย์โรคผิวหนัง
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น