แถลงการณ์ เรื่อง มลพิษ PM2.5 ต่อสุขภาพเด็กและทารกในครรภ์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

แถลงการณ์ เรื่อง มลพิษ PM2.5 ต่อสุขภาพเด็กและทารกในครรภ์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

แถลงการณ์จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก
สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืดและวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย

เรื่อง มลพิษ PM2.5 ต่อสุขภาพเด็กและทารกในครรภ์
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566