การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 2 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย