การบรรยายวิชาการออนไลน์ “Approach to Abnormal Liver Function Tests” พฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30-14.15 น.

การบรรยายวิชาการออนไลน์ “Approach to Abnormal Liver Function Tests” พฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30-14.15 น.

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญกุมารแพทย์และแพทย์ผู้สนใจรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ผ่าน application Docquity ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30-14.15 น. (CME 0.75 Credit)

หัวข้อเรื่อง Approach to Abnormal Liver Function Tests

เข้าชมได้ที่ https://docquity.app.link/kcOFlfepfxb

โดยวิทยากร
ผศ. พญ.ฉัตต์มณี เลิศอุดมผลวณิช
กุมารแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินรายการโดย
ผศ. นพ.ทรงพล เกษสุวรรณ
กุมารแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล