เชิญสมัครขอรับทุนโครงการวิจัยแบบสหสถาบันและสหสาขาวิชา ประจำปี 2566 รอบที่ 1

เชิญสมัครขอรับทุนโครงการวิจัยแบบสหสถาบันและสหสาขาวิชา ประจำปี 2566 รอบที่ 1

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ขอเชิญสมัครขอรับทุนโครงการวิจัยแบบสหสถาบันและสหสาขาวิชา ประจำปี 2566 รอบที่ 1

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยการสแกน QR Code หรือ กด/คลิ๊ก ที่ link ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1mtxHHPRP_W67IkP9WqAgpA_mAAczdLhR?usp=share_link

หมดเขตส่งแบบเสนอโครงการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ (คุณพิสิษฐ์ หิรัณย์ตระกูล)
โทร. 02-716-6200 ต่อ 2 หรือ 096-990-90-92
E-mail: phisisth13@gmail.com