การประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 88 (วันที่ 27-29 เมษายน 2566)

การประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 88 (วันที่ 27-29 เมษายน 2566)

การประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 88
ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 27-29 เมษายน 2566

Integrating Innovations to Current Pediatric Practice

ลงทะเบียน / รายละเอียดเพิ่มเติม: http://meeting.thaipediatrics.org/

ดาวน์โหลดจดหมายถึงผู้อำนวยการ

—>> ตารางการประชุม <<—