การอบรมระยะสั้นของสมาคมกุมารประสาทวิทยา 14-16 ธันวาคม 2565

การอบรมระยะสั้นของสมาคมกุมารประสาทวิทยา 14-16 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้นของสมาคมกุมารประสาทวิทยา 14-16 ธันวาคม 2565u

Link สำหรับลงทะเบียนงานประชุม
https://docs.google.com/forms/d/1uR3tdnwXF4_M9Fe2URqPLxTBUclys04AqjSvB_QTURk/edit