5 นาที รู้จริงเรื่องเด็กจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ Ep2: มือเท้าปาก