ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญกุมารแพทย์และแพทย์ผู้สนใจรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ ผ่าน Application Docquity ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-15.00 น.

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญกุมารแพทย์และแพทย์ผู้สนใจรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ ผ่าน Application Docquity ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-15.00 น.

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญกุมารแพทย์และแพทย์ผู้สนใจรับชมการบรรยายวิชาการออนไลน์ ผ่าน Application Docquity
ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-15.00 น.

หัวข้อ

How Can Less Become More? Parent Training in Pediatric OPD Setting.

โดยวิทยากร
พญ.จุฑามาศ วรโชติกำจร
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ
ผศ.นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์