รายงานผู้ป่วยเด็กที่มีอาการป่วยจากกัญชา โดย คณะกรรมการจัดทำข้อแนะนำเรื่องผลกระทบของกัญชาต่อเด็ก ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (ข้อมูลวันที่ 11 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2565)