ประชุมวิชาการสัญจร ของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ โรงพยาบาลศูนย์พิษณุโลก 21 กรกฎาคม 2565

ประชุมวิชาการสัญจร ของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ โรงพยาบาลศูนย์พิษณุโลก 21 กรกฎาคม 2565