การประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 87 Pediatric Health Care: From COVID-19 Pandemic to Endemic

การประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 87 Pediatric Health Care: From COVID-19 Pandemic to Endemic

การประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 87
โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 21-23 ตุลาคม 2565

Pediatric Health Care:
From COVID-19 Pandemic to Endemic

ดาวน์โหลดโบรชัวร์งานประชุม

ตารางการประชุม

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://meeting.thaipediatrics.org/