การประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 87 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 21-23 ตุลาคม 2565