กลุ่ม NCD เสนอ ส.ว.พิจารณาคุมการตลาดอาหารหวาน มัน เค็ม

กลุ่ม NCD เสนอ ส.ว.พิจารณาคุมการตลาดอาหารหวาน มัน เค็ม

18 ก.พ. -กลุ่มแพทย์ NCD ยื่นวุฒิสภาพิจารณามาตรการ ควบคุมการตลาดและโฆษณาอาหารหวาน มัน เค็ม พบสถิติน่าตกใจผู้ป่วยเด็กเบาหวานจากโรคอ้วนอายุเพียง 7 ปี

พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ ผู้แทนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาพันธ์เครือข่ายกลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable diseases) หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังประเทศไทย พร้อมตัวแทนเครือข่าย เข้ายื่นหนังสือต่อนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เพื่อขอให้พิจารณามาตรการกำกับ ป้องกันและควบคุมการตลาดและโฆษณาอาหารหวาน มัน เค็ม ปริมาณสูงในเด็กและผู้ใหญ่ เนื่องจากพบว่าอาหารที่ให้พลังงานสูงแต่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ เช่น ขนมกรุบกรอบ เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง อาหารจานด่วน อาหารสำเร็จรูป ใช้กระบวนการชักจูงใจ ใช้กลยุทธ์ทางการตลาด โดยมีเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมาย ตกเป็นเหยื่อการตลาด ซึ่งพบว่าปัจจุบันเด็กมีพฤติกรรมบริโภคอาหารหวานเพิ่มขึ้น และพบผู้ป่วยเด็กเบาหวานจากโรคอ้วนเริ่มต้นที่อายุเพียง 7 ปีเท่านั้น 

ด้านนายวัลลภ กล่าวว่า ข้อเสนอต่าง ๆ นี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องพิจารณาเพื่อป้องกันสุขภาพของเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับแนวทางสากล ซึ่งคณะกรรมาธิการฯยินดีรับข้อเสนอ และจะตั้งกระทู้ถามต่อรัฐบาล รวมถึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาติดตามการกำหนดมาตรการกำกับป้องกัน และควบคุมต่อไป.-สำนักข่าวไทย