ประชุมกุมารสัญจรเชิงรุก เรื่อง communication skill in difficult situation

ประชุมกุมารสัญจรเชิงรุก เรื่อง communication skill in difficult situation