ประสิทธิภาพของวัคซีนโรต้าในแผนวัคซีนหลักแห่งชาติในการป้องกันอุบัติการณ์และลดความรุนแรงของโรคท้องร่วงเฉียบพลันในเด็กอายุต่ำ กว่า 5 ปี: ข้อมูลจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระหว่างปี พ.ศ. 2558–2563


โปรดเข้าสู่ระบบก่อนอ่านบทความนี้