ความชุกและผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหญิงไทยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2562


โปรดเข้าสู่ระบบก่อนอ่านบทความนี้